Moderna runstenar

Runstenar förknippar nog de flesta med vikingar. Har du plats på tomten kan du ha en egen runsten som du själv bestämmer vad den ska föreställa.

Stenen på bilden har två sidor och är gjord i röd granit. Den reser sig drygt två meter över markytan

Modern runsten i röd granit.
Välkomnande runsten på en villatomt. Röd granit.

Modern runsten baksida
Baksida av runstenen